• Geoteknik ve Heyelan Takip Çalışmaları

  Ülkemizin her bölgesinde Uzman Geoteknik ve Jeofizik kadromuz ile heyelan, iksa, ve zemin iyileştirmesi kapsamında projeler hazırlanıp uygulamarı yapılmaktadır.
 • 
 • Su Sondajı

  Sondaj çalışmasına başlamadan önce arazide su olup olmadığı sismik ve rezistivite yöntemleriyle kontrol edilir.Su olduğu anlaşıldıktan sonra arama izni çıkartılır ve sondaj işlemine başlanır.Sondaj işlemi zeminin jeolojik yapısına göre çamur dolaşımıyla rotary...
  +Devamını Oku
 • 
 • Fore Kazık

  Bu yapım yöntemi, fore kazık imalatı için gerekli olan makine, ekipman ve malzemenin seçimi ile hazırlama, uygulama ve kontrol yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Uygulamada TS 3168 EN 1536 Özel Jeoteknik Uygulamalar Delme (Fore) Kazıklar...
  +Devamını Oku
 • 
 • Zemin Etüdü

  Zemin araştırmaları, ekonomik ve güvenli bir yapı tasarımı yapmak, yapım ve ihale için gerekli bilgileri güvenilir bir biçimde toplamak amacıyla, zemin ve kaya profilinin ortaya çıkarılması, yeraltı suyu koşullarının saptanması amacıyla yapılmaktadır...
  +Devamını Oku
 • 
 • Mini Kazık

  Bu yapım yöntemi mini kazık imalatı için gerekli makine, ekipman ve malzemenin seçimi ile hazırlanması, uygulama ve kontrol yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Enjeksiyonlu mini kazık imalatında, “DIN 4128 Small diameter injection piles...
  +Devamını Oku
 • 
 • Ankraj

  Bu yapım yöntemi 10-100 ton kapasiteli, geçici ve kalıcı ön germeli ankraj imalatı için gerekli uygulama tekniğinin belirlenmesi, makine, ekipman ve malzemenin seçilmesi, hazırlanması, yerleştirilmesi ve ön germe yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır...
  +Devamını Oku
 • 
 • Jet Grout

  Bu yapım yöntemi, Jet Grout imalatı için gerekli olan makine, ekipman ve malzemenin seçimi ile hazırlama, uygulama ve kontrol yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.TS EN 12716 Özel Jeoteknik Uygulamalar Jet enjeksiyon esas alınacaktır...
  +Devamını Oku
 • 
 • Zemin Çivisi

  Bu yapım yöntemi, geçici ve kalıcı, pasif ankraj imalatı için gerekli uygulama tekniği, makine, ekipman ve malzemenin seçimi, hazırlanması ve yerleştirilmesi yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
  +Devamını Oku
 • 
 • İksa Yöntemi

  Yeraltı suyu bulunmayan kuru zeminlerde ya da kendini tutamayan gevşek zeminlerde kaymayı önlemek için yapılan işleme “iksa” denilmektedir. İksa yapımında çeşitli boyutlarda ahşap kereste kullanılır bunlar...
  +Devamını Oku
 • 
 • Enjeksiyon

  Enjeksiyon (Injection) ; Fransızca bir terim olup, kaya veya zeminin dayanım, geçirimsizlik, konsolidasyon gibi çeşitli özelliklerini iyileştirmek amacı ile açılan, uygun aralık ve derinlikteki kuyuların süreksizlik ve boşluklarının çalışmanın...
  +Devamını Oku
 • 
 • Püskürtme Beton

  Ülkemizde 1970 lerde kuru sistem püskürtme beton ile başlayan ve gelişen yer altı tahkimatı son 20 yılda "global tünelcilik kavramı"na...
  +Devamını Oku
 • 
 • Zemin İyileştirme

  Büyük açıklıklı sanayi yapıları,çok geniş bir zemin yüzeyi üzerine oturmaktadırlar. Yapının büyük, ağır, rijit kütlesi, yapı içindeki...
  +Devamını Oku
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Zemin Etüdü

ZEMİN MEKANİĞİ

- Sondaj + CPT testleri
- Numune alma
- Labaratuar deneyleri
- Geoteknik rapor
- Depremsellik etüdleri

KAYA MEKANİĞİ

- Sondaj ve örnekleme
- Labaratuar deneyleri
- Geoteknik rapor

Zemin araştırmaları, ekonomik ve güvenli bir yapı tasarımı yapmak, yapım ve ihale için gerekli bilgileri güvenilir bir biçimde toplamak amacıyla, zemin ve kaya profilinin ortaya çıkarılması, yeraltı suyu koşullarının saptanması amacıyla yapılmaktadır.

Zemin araştırmalarında sondajlar önemli bir yer tutarlar, inceleme alanında planlanan araştırma sondajları belirlenen kuralları içermelidir.

-  Araştırma sondajı işveren tarafından gösterilen yerde, rotary sistem ile karotiyerler kullanılarak düşey yapılmalıdır.

- Her 1.5-3.0 m'de bir SPT ( Standart penetrasyon testi) yapılmalı ve alınan örselenmiş  numuneler kavanozlarda veya poşetlerde tanıtıcı etiketleri ile muhafaza edilmelidir.

- Killi seviyelerde en az 2 adet olmak üzere gerekirse her  3 m' de  bir  Shelby - örselenmemiş  numune hidrolik baskı ile alınmalı. Kuyudan çıkar çıkmaz her iki ucu parafin ile  kapatılarak, bant ile örtülmeli ve etiketi ile muhafaza edilmelidir. 

- Araştırma sondajı tamamlanınca bailer kovası ile içerisindeki devir daim suyu boşaltılarak suyun gelişine göre 12  saat sonra varsa yer altı suyu  seviyesi (YASS) ölçülmeli.

-Kapağında proje adı ve sondaj bilgileri olan standartlara uygun karot sandığına alınan  ilerleme numuneleri bire bir yerleştirilmeli ve kalem ile çıtalara ilerleme başı - sonu yazılmalıdır.

- Sondaj bilgileri, sondaj loguna işlenir. Bu logda; Başlama - bitiş  tarihleri, makine  tipi, sondaj türü, sondaj  firması, mühendisi  ve  sondorünün  adı, iş  yeri  ve  işverenin  adı, sondaj  kotu, derinliği, delgi - boru  çapları  ve  karotiyer  tipleri, delgi bilgileri (İlerleme - SPT - Shelby ), karot yüzdesi, RQD, YASS,  jeolojik birimlerin tanımları  ve diğer sondaj notları bulunmalıdır.

-İstenirse, alınan numuneler araştırma laboratuarına verilir. Sondaj ile ilgili log, rapor olarak işverene teslim edilir.