• Geoteknik ve Heyelan Takip Çalışmaları

  Ülkemizin her bölgesinde Uzman Geoteknik ve Jeofizik kadromuz ile heyelan, iksa, ve zemin iyileştirmesi kapsamında projeler hazırlanıp uygulamarı yapılmaktadır.
 • 
 • Su Sondajı

  Sondaj çalışmasına başlamadan önce arazide su olup olmadığı sismik ve rezistivite yöntemleriyle kontrol edilir.Su olduğu anlaşıldıktan sonra arama izni çıkartılır ve sondaj işlemine başlanır.Sondaj işlemi zeminin jeolojik yapısına göre çamur dolaşımıyla rotary...
  +Devamını Oku
 • 
 • Fore Kazık

  Bu yapım yöntemi, fore kazık imalatı için gerekli olan makine, ekipman ve malzemenin seçimi ile hazırlama, uygulama ve kontrol yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Uygulamada TS 3168 EN 1536 Özel Jeoteknik Uygulamalar Delme (Fore) Kazıklar...
  +Devamını Oku
 • 
 • Zemin Etüdü

  Zemin araştırmaları, ekonomik ve güvenli bir yapı tasarımı yapmak, yapım ve ihale için gerekli bilgileri güvenilir bir biçimde toplamak amacıyla, zemin ve kaya profilinin ortaya çıkarılması, yeraltı suyu koşullarının saptanması amacıyla yapılmaktadır...
  +Devamını Oku
 • 
 • Mini Kazık

  Bu yapım yöntemi mini kazık imalatı için gerekli makine, ekipman ve malzemenin seçimi ile hazırlanması, uygulama ve kontrol yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Enjeksiyonlu mini kazık imalatında, “DIN 4128 Small diameter injection piles...
  +Devamını Oku
 • 
 • Ankraj

  Bu yapım yöntemi 10-100 ton kapasiteli, geçici ve kalıcı ön germeli ankraj imalatı için gerekli uygulama tekniğinin belirlenmesi, makine, ekipman ve malzemenin seçilmesi, hazırlanması, yerleştirilmesi ve ön germe yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır...
  +Devamını Oku
 • 
 • Jet Grout

  Bu yapım yöntemi, Jet Grout imalatı için gerekli olan makine, ekipman ve malzemenin seçimi ile hazırlama, uygulama ve kontrol yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.TS EN 12716 Özel Jeoteknik Uygulamalar Jet enjeksiyon esas alınacaktır...
  +Devamını Oku
 • 
 • Zemin Çivisi

  Bu yapım yöntemi, geçici ve kalıcı, pasif ankraj imalatı için gerekli uygulama tekniği, makine, ekipman ve malzemenin seçimi, hazırlanması ve yerleştirilmesi yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
  +Devamını Oku
 • 
 • İksa Yöntemi

  Yeraltı suyu bulunmayan kuru zeminlerde ya da kendini tutamayan gevşek zeminlerde kaymayı önlemek için yapılan işleme “iksa” denilmektedir. İksa yapımında çeşitli boyutlarda ahşap kereste kullanılır bunlar...
  +Devamını Oku
 • 
 • Enjeksiyon

  Enjeksiyon (Injection) ; Fransızca bir terim olup, kaya veya zeminin dayanım, geçirimsizlik, konsolidasyon gibi çeşitli özelliklerini iyileştirmek amacı ile açılan, uygun aralık ve derinlikteki kuyuların süreksizlik ve boşluklarının çalışmanın...
  +Devamını Oku
 • 
 • Püskürtme Beton

  Ülkemizde 1970 lerde kuru sistem püskürtme beton ile başlayan ve gelişen yer altı tahkimatı son 20 yılda "global tünelcilik kavramı"na...
  +Devamını Oku
 • 
 • Zemin İyileştirme

  Büyük açıklıklı sanayi yapıları,çok geniş bir zemin yüzeyi üzerine oturmaktadırlar. Yapının büyük, ağır, rijit kütlesi, yapı içindeki...
  +Devamını Oku
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Donatılı Zemin

Zemin iyileştirme yöntemi olarak bir başka yöntemde zemin içine gerilme kuvvetlerini karşılayacak çelik gergi donatıları eklenmektedir. Donatılar eklendikten sonra üzeri dolgu malzemesi ile kaplanmakta ve zemin yer altında oluşacak gerilmelere karşı güçlenmiş olmaktadır. Yamaç kenarlarından geçmekte olan yolların altındaki zeminin kaymaması için yamaç tarafı duvar örülmüş zeminde duvarlar zemin altında gergi çelikleri ile karşı tarafta güçlü bir zemine bağlanmaktadır. Böylece zemine etki eden gerilme kuvveti gerilme donatıları ile emilmiş olur. Donatılı zeminlerde zemin içine donatı olarak gerilmeye çalışacak donatı sistemi uygulanmaktadır.

Donatılı zemin tabakası gerilme kuvvetlerine karşı yüksek direnç göstermektedir. Zeminden donatılı yüzeye gelen stres zemin ile donatılı yüzey arasında sürtünme kuvvetine dönüşmektedir.

Donatılı sistemleri daha çok taşıyıcı duvar, köprü ayakları gibi yapıların önemli taşıyıcıları olarak kullanılmaktadır. Betonarme sistemler, taşıyıcılar, eğri duvarlar, koruma hendekleri, yeraltı odaları, barajlarda da etkin kullanım şekli bulmaktadır. Bu yapı sistemi esnek ve ağır olması sebebiyle etki edecek bir çok güce karşı koyabilmektedir.

Zemin bileşenleri ve çeliğin yapışkanlığındaki uyum, birlikte esnek çalışabilmeleri ve ağır bir donatılı kütlenin oluşması sayesinde sismik yeraltı hareketlerinin olduğu bölgelerde uygun projelendirilmesi durumunda güvenle kullanılabilmektedir. Deprem bölgelerinde hızlı tren ray sistemleri için donatılı zeminler etkili bir kullanım alanı bulmuştur.

Sistem Bileşenleri

Donatılı zeminler üç bileşenden oluşmaktadır. Dolgu malzemesi, çizgisel donatı şeritleri ve dolgu malzemesinin yerinde tutan bir yüzey kaplaması. Donatı olarak genelde yumuşak galvaniz çelikler kullanılmaktadır. Donatıların yüzeyleri zemin ile sürtünme sonrası oluşacak zedelenmeleri önlemek için kaplanmaktadır.

Geri dolgu malzemesi kullanımında aşağıdaki özelliklere dikkat edilir:

 • Donatı ile zemin arasındaki sürtünme kuvveti ve açısı
 • Donatının sürtünme ile sıyrılmaya karşı duyarlılığı ve deformasyon olasılığı
 • Dolgu malzemesinin tanelerinin ölçülerinin çok büyük olmaması gerekliliği
 • Dolgu malzemesinin çürütücü ve aşındırıcı özelliğinin çok fazla olmaması
 • Dolgu malzemesinin organik ve zararlı maddeleri içermemesi