• Geoteknik ve Heyelan Takip Çalışmaları

  Ülkemizin her bölgesinde Uzman Geoteknik ve Jeofizik kadromuz ile heyelan, iksa, ve zemin iyileştirmesi kapsamında projeler hazırlanıp uygulamarı yapılmaktadır.
 • 
 • Su Sondajı

  Sondaj çalışmasına başlamadan önce arazide su olup olmadığı sismik ve rezistivite yöntemleriyle kontrol edilir.Su olduğu anlaşıldıktan sonra arama izni çıkartılır ve sondaj işlemine başlanır.Sondaj işlemi zeminin jeolojik yapısına göre çamur dolaşımıyla rotary...
  +Devamını Oku
 • 
 • Fore Kazık

  Bu yapım yöntemi, fore kazık imalatı için gerekli olan makine, ekipman ve malzemenin seçimi ile hazırlama, uygulama ve kontrol yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Uygulamada TS 3168 EN 1536 Özel Jeoteknik Uygulamalar Delme (Fore) Kazıklar...
  +Devamını Oku
 • 
 • Zemin Etüdü

  Zemin araştırmaları, ekonomik ve güvenli bir yapı tasarımı yapmak, yapım ve ihale için gerekli bilgileri güvenilir bir biçimde toplamak amacıyla, zemin ve kaya profilinin ortaya çıkarılması, yeraltı suyu koşullarının saptanması amacıyla yapılmaktadır...
  +Devamını Oku
 • 
 • Mini Kazık

  Bu yapım yöntemi mini kazık imalatı için gerekli makine, ekipman ve malzemenin seçimi ile hazırlanması, uygulama ve kontrol yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Enjeksiyonlu mini kazık imalatında, “DIN 4128 Small diameter injection piles...
  +Devamını Oku
 • 
 • Ankraj

  Bu yapım yöntemi 10-100 ton kapasiteli, geçici ve kalıcı ön germeli ankraj imalatı için gerekli uygulama tekniğinin belirlenmesi, makine, ekipman ve malzemenin seçilmesi, hazırlanması, yerleştirilmesi ve ön germe yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır...
  +Devamını Oku
 • 
 • Jet Grout

  Bu yapım yöntemi, Jet Grout imalatı için gerekli olan makine, ekipman ve malzemenin seçimi ile hazırlama, uygulama ve kontrol yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.TS EN 12716 Özel Jeoteknik Uygulamalar Jet enjeksiyon esas alınacaktır...
  +Devamını Oku
 • 
 • Zemin Çivisi

  Bu yapım yöntemi, geçici ve kalıcı, pasif ankraj imalatı için gerekli uygulama tekniği, makine, ekipman ve malzemenin seçimi, hazırlanması ve yerleştirilmesi yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
  +Devamını Oku
 • 
 • İksa Yöntemi

  Yeraltı suyu bulunmayan kuru zeminlerde ya da kendini tutamayan gevşek zeminlerde kaymayı önlemek için yapılan işleme “iksa” denilmektedir. İksa yapımında çeşitli boyutlarda ahşap kereste kullanılır bunlar...
  +Devamını Oku
 • 
 • Enjeksiyon

  Enjeksiyon (Injection) ; Fransızca bir terim olup, kaya veya zeminin dayanım, geçirimsizlik, konsolidasyon gibi çeşitli özelliklerini iyileştirmek amacı ile açılan, uygun aralık ve derinlikteki kuyuların süreksizlik ve boşluklarının çalışmanın...
  +Devamını Oku
 • 
 • Püskürtme Beton

  Ülkemizde 1970 lerde kuru sistem püskürtme beton ile başlayan ve gelişen yer altı tahkimatı son 20 yılda "global tünelcilik kavramı"na...
  +Devamını Oku
 • 
 • Zemin İyileştirme

  Büyük açıklıklı sanayi yapıları,çok geniş bir zemin yüzeyi üzerine oturmaktadırlar. Yapının büyük, ağır, rijit kütlesi, yapı içindeki...
  +Devamını Oku
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Vakum Konsolidasyon

Vakum konsolidasyon doymuş yumuşak zeminlerin iyileştirilmesinde kullanılan etkili bir yöntemdir. Zemin yüzeyi hava geçirmez bir membran ile kaplanır ve çift boru ve vakum pompası ile bir vakum işlemi gerçekleştirilir. Bu teknoloji ile 4.5 m geleneksel aşırı yükleme işlemine eşdeğer bir ön yükleme sağlanabilir. Zemin kütlesinde etkin stresi geleneksel mekanik yüklemelerle artırmak yerine vakum konsolidasyonda zemin gözeneklerinde basınç artırılabilirken sürekli bir streste zemine uygulanabilmektedir.

Vakum Konsolidasyon Uygulaması

 • Doymuş zeminde 60- 80 cm kalınlığında bir kum drenaj boşluğu çalışma platformu sağlamak üzere yerleştirilir.
 • Bu kum drenaj boşluğu  yaklaşık 5 cm çaplı dikey kanallar ile ilişkilendirilir.
 • Yatayda birbirine çok yakın boşluklu kanallar kum drenaj boşluğu içerisinde lazer teknikleriyle tam yatay gelecek şekilde yerleştirilir.
 • Enine ve boyuna yerleştirilmiş kanallar bağlantı noktaları ile birbirlerine bağlanır.
 • Önyükleme yapılacak zemin etrafı zemin suyu seviyesinin 50 cm aşağısına kadar kazılır ve bu kanal boyunca su geçirmez membran yerleştirilir.
 • Yerleştirilen kanallar vakum ile basıncın gerçekleştirilmesi için kullanılmaktadır.
 • Zemin üzeri de membran ile kaplandıktan sonra iyileştirilecek zemin ön yüklemeye hazır hale gelir.
 • Hava çıkışının engellendiği zemin tabakasına hava basıncı ve suyun kullanımı ile ön yükleme yapılmaktadır. 

Vakum Konsolidasyon Avantajları

 • Geleneksel yöntemlerde olduğu zeminde malzemenin yer değiştirmesi malzeme nakli gerektirmemektedir. Bu yönü ile maliyet tasarrufu sağlayabilir.
 • Vakum konsolidasyon tekniği ile önyükleme teknikleri de birleştirilebilmektedir. Membran üzerine dolgu yapılarak veya su gibi homojen yayılan bir yük ile ön yükleme yapılabilmektedir.
 • Vakum konsolidasyonun en genel özelliği granüler tabakada yapışkanlık ve bağlayıcılık özelliğini artırmasıdır.
 • Vakum sistemi çalışır durumda iken iş makinelerinin membran üzerinde manevra yapabildikleri gözlenmiştir.

Vakum konsolidasyon doymuş yumuşak zeminlerin iyileştirilmesinde kullanılan etkili bir yöntemdir. Zemin yüzeyi hava geçirmez bir membran ile kaplanır ve çift boru ve vakum pompası ile bir vakum işlemi gerçekleştirilir. Bu teknoloji ile 4.5 m geleneksel aşırı yükleme işlemine eşdeğer bir ön yükleme sağlanabilir. Zemin kütlesinde etkin stresi geleneksel mekanik yüklemelerle artırmak yerine vakum konsolidasyonda zemin gözeneklerinde basınç artırılabilirken sürekli bir streste zemine uygulanabilmektedir.