• Geoteknik ve Heyelan Takip Çalışmaları

  Ülkemizin her bölgesinde Uzman Geoteknik ve Jeofizik kadromuz ile heyelan, iksa, ve zemin iyileştirmesi kapsamında projeler hazırlanıp uygulamarı yapılmaktadır.
 • 
 • Su Sondajı

  Sondaj çalışmasına başlamadan önce arazide su olup olmadığı sismik ve rezistivite yöntemleriyle kontrol edilir.Su olduğu anlaşıldıktan sonra arama izni çıkartılır ve sondaj işlemine başlanır.Sondaj işlemi zeminin jeolojik yapısına göre çamur dolaşımıyla rotary...
  +Devamını Oku
 • 
 • Fore Kazık

  Bu yapım yöntemi, fore kazık imalatı için gerekli olan makine, ekipman ve malzemenin seçimi ile hazırlama, uygulama ve kontrol yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Uygulamada TS 3168 EN 1536 Özel Jeoteknik Uygulamalar Delme (Fore) Kazıklar...
  +Devamını Oku
 • 
 • Zemin Etüdü

  Zemin araştırmaları, ekonomik ve güvenli bir yapı tasarımı yapmak, yapım ve ihale için gerekli bilgileri güvenilir bir biçimde toplamak amacıyla, zemin ve kaya profilinin ortaya çıkarılması, yeraltı suyu koşullarının saptanması amacıyla yapılmaktadır...
  +Devamını Oku
 • 
 • Mini Kazık

  Bu yapım yöntemi mini kazık imalatı için gerekli makine, ekipman ve malzemenin seçimi ile hazırlanması, uygulama ve kontrol yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Enjeksiyonlu mini kazık imalatında, “DIN 4128 Small diameter injection piles...
  +Devamını Oku
 • 
 • Ankraj

  Bu yapım yöntemi 10-100 ton kapasiteli, geçici ve kalıcı ön germeli ankraj imalatı için gerekli uygulama tekniğinin belirlenmesi, makine, ekipman ve malzemenin seçilmesi, hazırlanması, yerleştirilmesi ve ön germe yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır...
  +Devamını Oku
 • 
 • Jet Grout

  Bu yapım yöntemi, Jet Grout imalatı için gerekli olan makine, ekipman ve malzemenin seçimi ile hazırlama, uygulama ve kontrol yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.TS EN 12716 Özel Jeoteknik Uygulamalar Jet enjeksiyon esas alınacaktır...
  +Devamını Oku
 • 
 • Zemin Çivisi

  Bu yapım yöntemi, geçici ve kalıcı, pasif ankraj imalatı için gerekli uygulama tekniği, makine, ekipman ve malzemenin seçimi, hazırlanması ve yerleştirilmesi yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
  +Devamını Oku
 • 
 • İksa Yöntemi

  Yeraltı suyu bulunmayan kuru zeminlerde ya da kendini tutamayan gevşek zeminlerde kaymayı önlemek için yapılan işleme “iksa” denilmektedir. İksa yapımında çeşitli boyutlarda ahşap kereste kullanılır bunlar...
  +Devamını Oku
 • 
 • Enjeksiyon

  Enjeksiyon (Injection) ; Fransızca bir terim olup, kaya veya zeminin dayanım, geçirimsizlik, konsolidasyon gibi çeşitli özelliklerini iyileştirmek amacı ile açılan, uygun aralık ve derinlikteki kuyuların süreksizlik ve boşluklarının çalışmanın...
  +Devamını Oku
 • 
 • Püskürtme Beton

  Ülkemizde 1970 lerde kuru sistem püskürtme beton ile başlayan ve gelişen yer altı tahkimatı son 20 yılda "global tünelcilik kavramı"na...
  +Devamını Oku
 • 
 • Zemin İyileştirme

  Büyük açıklıklı sanayi yapıları,çok geniş bir zemin yüzeyi üzerine oturmaktadırlar. Yapının büyük, ağır, rijit kütlesi, yapı içindeki...
  +Devamını Oku
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Kireç İle Güçlendirme

Kireç ile zemin güçlendirme mevcut zemin malzemesi ile kireç tozu ya da kireç çamurunun karıştırılması ve de zeminin gerekli yoğunluğu kadar sıkıştırılması ile gerçekleşmektedir. Güçlendirme için kullanılacak kireci tipi zemin güçlendirme projelerinde tespit edilmektedir. Kireç kalsiyum hidroksit ya da kalsiyum magnezyum hidroksit ve magnezyum oksit karışımlarını içermektedir. Zemin ile karıştırılan bu malzeme su ile karşılaştığı zaman kimyasal reaksiyon göstermektedir.

Kimyasal Bileşenler

Hidrat alkalinite Ca(OH)2 ağırlığa göre oran  Min % 90

Su ile karışmamış kireç CaO ağırlığa göre oranı  Maks. % 5

Su H2O ağırlığa göre oranı Maks. % 4

Kireç ve güçlendirilecek zemin bileşenlerinin istenilen nitelikte karıştırılması için makineler kullanılmaktadır. Su ile reaksiyondaki kireç zemine uygulanana kadar hava şartlarından etkilenmeyeceği bir depoda korunmalıdır. Hava şartlarından etkilenmeyen depolarda korunan kireç karışımı zeminin nemi ve rutubetinden de  korunmalıdır.

Kireç ile zemin güçlendirme bileşenleri tekdüze benzer karışım halinde olan ve nem oranı, yoğunluğu her yerde benzerlik ve tek düzelik gösteren zeminlerde etkili kullanılabilmektedir. Kireç ile güçlendirmeye başlarken ilk olarak zemin yüzeyi çalışma için uygun hale getirilmelidir. Kireç ile güçlendirilecek zemin bileşenleri altında kalan mevcut tabaka temel yüzeyi oluşturacak yeterli yoğunluğa ve güce sahip değilse kireç ile güçlendirilecek yüzey sağlam bir zemin yoğunluğuna ulaşana kadar kazılmalıdır. Kazılan zemin bileşenleri serpme ve kurutma yöntemleri ile sıkıştırmadan önce gerekli kuruluk ve yoğunluk ölçüsüne getirilmektedir.

Stabil olmayan ya da sıkıştırılması uygun görülmeyen zemin bileşenleri uygulama alanından uzaklaştırılmalıdır. Kaldırılan ve uzaklaştırılan malzeme yerine stabil malzeme eklenmektedir.

Kireç bir gün içerisinde zemine uygulanacağı ve güçlendirmenin yapılacağı kısma serilmelidir. Kireçli kısım bir sonraki güne bırakılmadan güçlendirme işlemi bitirilmelidir. Zemine kireç serpme, yayma, vb. işlemleri olabildiğince homojen olmalıdır. Kireç serpme sırasında rüzgar etkisi ile kirecin istenmeyen yönde yayılması minimumda tutulmalıdır. Rüzgarın güçlü estiği durumlarda kireç uygulamaları yapılamayabilir.

Kireç ile karıştırılması gereken zemin bileşenleri hızla ve homojen bir şekilde karıştırılmalıdır.  Karışım esnasında zemin rutubeti kontrol edilmelidir. Zemin gerekli kurulukta olmalıdır. İstenilen nitelikte karışım gerçekleştikten hemen sonra zemin sıkıştırma işlemi başlamalıdır.  Sıkıştırmanın ardından zeminin istenilen yoğunluğa ulaşıp ulaşmadığı ölçülebilmektedir.