• Geoteknik ve Heyelan Takip Çalışmaları

  Ülkemizin her bölgesinde Uzman Geoteknik ve Jeofizik kadromuz ile heyelan, iksa, ve zemin iyileştirmesi kapsamında projeler hazırlanıp uygulamarı yapılmaktadır.
 • 
 • Su Sondajı

  Sondaj çalışmasına başlamadan önce arazide su olup olmadığı sismik ve rezistivite yöntemleriyle kontrol edilir.Su olduğu anlaşıldıktan sonra arama izni çıkartılır ve sondaj işlemine başlanır.Sondaj işlemi zeminin jeolojik yapısına göre çamur dolaşımıyla rotary...
  +Devamını Oku
 • 
 • Fore Kazık

  Bu yapım yöntemi, fore kazık imalatı için gerekli olan makine, ekipman ve malzemenin seçimi ile hazırlama, uygulama ve kontrol yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Uygulamada TS 3168 EN 1536 Özel Jeoteknik Uygulamalar Delme (Fore) Kazıklar...
  +Devamını Oku
 • 
 • Zemin Etüdü

  Zemin araştırmaları, ekonomik ve güvenli bir yapı tasarımı yapmak, yapım ve ihale için gerekli bilgileri güvenilir bir biçimde toplamak amacıyla, zemin ve kaya profilinin ortaya çıkarılması, yeraltı suyu koşullarının saptanması amacıyla yapılmaktadır...
  +Devamını Oku
 • 
 • Mini Kazık

  Bu yapım yöntemi mini kazık imalatı için gerekli makine, ekipman ve malzemenin seçimi ile hazırlanması, uygulama ve kontrol yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Enjeksiyonlu mini kazık imalatında, “DIN 4128 Small diameter injection piles...
  +Devamını Oku
 • 
 • Ankraj

  Bu yapım yöntemi 10-100 ton kapasiteli, geçici ve kalıcı ön germeli ankraj imalatı için gerekli uygulama tekniğinin belirlenmesi, makine, ekipman ve malzemenin seçilmesi, hazırlanması, yerleştirilmesi ve ön germe yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır...
  +Devamını Oku
 • 
 • Jet Grout

  Bu yapım yöntemi, Jet Grout imalatı için gerekli olan makine, ekipman ve malzemenin seçimi ile hazırlama, uygulama ve kontrol yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.TS EN 12716 Özel Jeoteknik Uygulamalar Jet enjeksiyon esas alınacaktır...
  +Devamını Oku
 • 
 • Zemin Çivisi

  Bu yapım yöntemi, geçici ve kalıcı, pasif ankraj imalatı için gerekli uygulama tekniği, makine, ekipman ve malzemenin seçimi, hazırlanması ve yerleştirilmesi yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
  +Devamını Oku
 • 
 • İksa Yöntemi

  Yeraltı suyu bulunmayan kuru zeminlerde ya da kendini tutamayan gevşek zeminlerde kaymayı önlemek için yapılan işleme “iksa” denilmektedir. İksa yapımında çeşitli boyutlarda ahşap kereste kullanılır bunlar...
  +Devamını Oku
 • 
 • Enjeksiyon

  Enjeksiyon (Injection) ; Fransızca bir terim olup, kaya veya zeminin dayanım, geçirimsizlik, konsolidasyon gibi çeşitli özelliklerini iyileştirmek amacı ile açılan, uygun aralık ve derinlikteki kuyuların süreksizlik ve boşluklarının çalışmanın...
  +Devamını Oku
 • 
 • Püskürtme Beton

  Ülkemizde 1970 lerde kuru sistem püskürtme beton ile başlayan ve gelişen yer altı tahkimatı son 20 yılda "global tünelcilik kavramı"na...
  +Devamını Oku
 • 
 • Zemin İyileştirme

  Büyük açıklıklı sanayi yapıları,çok geniş bir zemin yüzeyi üzerine oturmaktadırlar. Yapının büyük, ağır, rijit kütlesi, yapı içindeki...
  +Devamını Oku
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Arıtma Sistemleri

Bugün yeryüzünde suların %3’ ünden azı içme suyu olarak kullanılabiliyor. Hızlı nüfus arıtışı ve Sanayileşmenin de artmasıyla su kullanımındaki artış inanılmaz boyutlara ulaşmakta ve her 5 kişiden biri içme suyu sıkıntısı çekmektedir.
Firmamız içme suyu arıtımı için çeşitli yöntemler uygulamakta, TS 266 da geçen yaklaşık 40 adet parametreden yararlanmaktadır.Bu parametrelerin analiz edilmesi sonucunda suyun kullanım amacına uygunluğu değerlendirilebilir.Bu parametrelerden sadece birinin standart değerler dışına çıkması suyun içme suyu olarak kullanılmasını engeller.

İçme sularının renksiz, berrak olması, hastalık yapıcı organizmaları, zararlı kimyasal maddeleri ihtiva etmemesi ve agresif olmaması gerekir. Sularda bu şartları sağlamak ve suda bulunması arzu edilmeyen maddelerin belirli bir seviyenin altında tutmak için çeşitli standartlar geliştirilmiştir. Bunlar arasında dikkate değer olanı Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) tarafından verilen standartlardır.Bizim Türk Standartları olarak ela aldığım TS 266 aşağıda Tablo 1 ve 2 de gösterilmiştir.

 

İçme Suyu Standardı (TS - 266)
 
Ölçü / Birim
Measure / Unit
Tavsiye
Edilen Değer
En Fazla Miktar
1.Zehirli Maddeler Kurşun (Pb) - 0,05 mg/l
Selenyum (Se) - 0,01 mg/l
Arsenik (As) - 0,05 mg/l
Krom (Cr) - 0,05 mg/l
Siyanür (CN) - 0,2 mg/l
Kadmiyum (Cd) - 0,01 mg/l
2.Sağlığa etki yapan maddeler
Florür (F) Florid 1.0 mg/l 1.5 mg/l
Nitrat (NO3) - 45 mg/l

3. İçilebilme özelliğine etki yapan maddeler
Renk 5 birim 50 birim
Bulanıklık 5 birim 25 birim
Koku ve Tad kokusuz normal kokusuz normal
Buharlaşma 500 mg/l 1500 mg/l
Demir (Fe) 0.3 mg/l 1.0 mg/l
Mangan (Mn) 0.1 mg/l 0.5 mg/l
Bakır (Cu) 1.0 mg/l 1.5 mg/l
Çinko (Zn) 5.0 mg/l 15.0 mg/l
Kalsiyum 75 mg/l 200 mg/l
Magnezyum 50 mg/l 150 mg/l
Sülfat (SO4) 200 mg/l 400 mg/l