Keson Kuyu - Kuyu Temel

Keson kuyu beton temel çerçevesine kurulmuş, su geçirmez yapıda açılan kuyunun temelinin sağlamlaştırılmasına yarayan bir su sondajı yöntemidir. Belirli bir alana açılan, silindir ya da dörtgen şeklinde olan toprak altındaki bölgenin sağlam bir temel oluşturulmasıyla hazırlanır. Keson temeli bilinen diğer uygulama alanları ise su yataklarının üzerine planlanmış olan köprü iskelelerinin temelleri ya da su kütlesi altına temel oluşturulması gereken yapıların inşa aşamasındadır. Böylece sağlam bir temel oluşturarak planlanmış projenin, sağlam zemin üzerinde oturmasını sağlar. Keson kuyu da tam olarak buna benzer. Keson temelleri kazık temellere oturtulmuştur, keson kuyu ise kum, çakıl ya da dolgu zayıf alanlarda yüzey katmanlarının altında yeterli taşıma gücüne sahip toprak alanlarda keson temelleri gibi kazık işlemi çevresinde kurulur.