Püskürtme Beton

Ülkemizde 1970 lerde kuru sistem püskürtme beton ile başlayan ve gelişen yer altı tahkimatı son 20 yılda “global tünelcilik kavramı”na paralel olarak önemli değişim ve gelişmeler göstermiştir. Bu süre içinde zemin mekaniğine uygun yeraltı yapılarında gelişmiş kazı yöntemleri ve yüksek performanslı beton destekleme sistemlerinin kullanılmasının önemi artmıştır

Özellikle yeraltı yapılaşmalarının hızlanması , güvenli ekonomik ve uzun ömürlü yapısal destekleme sistemleri arayışı, ileri teknolojinin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Yeraltı mühendislik projelerinde efektif kırma ,kesme, ve parçalama yöntemleri ile oluşturulan yeraltı açıklıklarının geçici ve kalıcı duraylığının sağlanması disiplinler arası bir çalışma gerektirmektedir.

Zemin yapısı ile jeoloji mühendisliğini ; kayaçların petrografik yapısı , delinebilirlik ve aşındırıcılık özellikleri İle maden mühendisliğini; Mekanize Tünel açma ve püskürtme beton robotları ile makine mühendisliğini; kazılan formasyonun jeolojik özelliklerine göre kullanılan kimyasalların miktar ve çeşitliliği ile de malzeme mühendisliğini ilgilendirmektedir.

Neticede projelendirme ve yapım sürecinde toplam çözüm anlayışını benimseyen bir “global tünelcilik kavramı” gündemdedir.

İşte “Yeraltı Teknolojileri – Underground Technology Group (UTG) bu bağlamda oluşturulan çalışma anlayışının ürünüdür