Su Sondajı

Arazilerde jeofiziksel etütler ile belirlediğimiz noktalarda sondaj uygulaması yapılarak, en verimli ve en sağlıklı yeraltı suyunun çıkartılması amaçlanır. Bu amaç kapsamında alanında uzman mühendis ve DSİ’den belgeli sondörler ile su sondajı hizmeti verilmektedir.

Su Kontrolü

Sondaj çalışmasına başlamadan önce arazide su olup olmadığı sismik ve rezistivite yöntemleriyle kontrol edilir.

Arama İzni

Su olduğu anlaşıldıktan sonra arama izni çıkartılır ve sondaj işlemine başlanır.

Delgi İşlemi

Sondaj işlemi zeminin jeolojik yapısına göre çamur dolaşımıyla rotary sistem veya havalı sistemle, yine jeolojik yapıya uygun tabanca kullanılarak yapılır.

Yıkama İşlemi

Sondaj işlemi sırasında kuyu içine düşen malzemeden kuyunun arınmasını sağlamak, Amacıyla yıkama işlemi yapılır.

Geliştirme

Sondaj işlemi zeminin jeolojik yapısına göre çamur dolaşımıyla rotary sistem veya havalı sistemle, yine jeolojik yapıya uygun tabanca kullanılarak yapılır.

Kuyu Verim Deneyi

Basınçlı hava ile yapılan geliştirme işlemi sırasında kuyu verim deneyi yapılır.Verim deneyi sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda kuyuya uygun pompa tipi tespit edilir.

Borulama ve Filtreleme

Sondaj işlemi sırasında alınan kırıntılı numuneler değerlendirilir ve kuyunun hidrojeolojik özellikleri tespit edilerek bu özelliklere uygun bir şekilde kuyunun techiz projelendirilmesi yapılır.

Çakıllama

Kuyu cidarı ile boru arasında tremi yöntemi uygulanarak özel Çakılla çakıllama işlemi yapılır. Bu sayede ;
Filtrelerin ince malzeme ile tıkanmasını önler.
İnce malzeme akiferde tutularak kuyu içine dolması engellenir. Böylece su kalitesi korunmuş olur.

Muhafaza Borusu

Kuyunun rastladıyı konselide olmamış tabakanın etkisini (yıkılması ) önlemek, su sirkülasyonunu sağlamak için kullanılan ( kuyu içine indirilen ) borulardır. Muhafaza boruları hususi çelikten imal edilmiş ve iki tarafı dişli borulardır. Bu dişler ince ve diş yeri yapısı silindiriktir. Muhafaza Boruları şahmerdan darbesine gelmezler.Muhafaza Boruları genel olarak alüvyonda, kilde, şistte, konglomerada kullanılır.

Çakıllama

Kuyu cidarı ile boru arasında tremi yöntemi uygulanarak özel Çakılla çakıllama işlemi yapılır. Bu sayede ;
Filtrelerin ince malzeme ile tıkanmasını önler.
İnce malzeme akiferde tutularak kuyu içine dolması engellenir. Böylece su kalitesi korunmuş olur.