Zemin Çivisi

Zemin çivisi (pasif donatı çubuğu); derin kazılarda zemin tabakasını yanal yönde destekleyerek kazı yüzeylerinin tutulmasını ve şev stabilitesini sağlamak için yapılan yanal destek elemanlarından birisidir.
Öngermeli ankraj ile yapılan derin kazılarda ankrajlara öngerme uygulanıyordu. Bu sistemde ise zemin çivilerine öngerme uygulanmaz. Kazı yüzeylerinde makine ile açılan delgilere pasif donatı çubukları (zemin çivisi) ve enjeksiyon hortumu yerleştirildikten sonra enjeksiyon yapılır. Kazı ayna yüzeyine hasır donatı yerleştirildikten sonra yüzeyi püskürtme beton (shotcrete) ile kaplanır.
Pasif donatı çubuğu geçici veya kalıcı yatay destek elemanı olarak iksa sistemlerinde kullanılır. Derin temel kazılarında yapının inşası süresi boyunca geçici olarak hizmet verir. Yol yapılarında ise korozyon kaplaması ile birlikte kalıcı olarak yapılır.