Zemin Etüdü

Zemin etüdü, herhangi bir yapı inşa edilmeden önce zemin hakkında yapılan araştırmalar bütününe verilen isimdir. Yüzeyden derinlere inerken hangi tabakaların bulunduğunun öğrenilmesi, yeraltı su seviyesi ve derinliğinin belirlenmesi, zeminden belirli aralıklar ile alınan numunelerin özelliklerinin belirlenmesi, zeminin taşıma gücünün ve tasarımının belirlenmesi gibi nedenler ile yapılmaktadır. Ayrıca tüm bunlara ek olarak, zeminde taşıma, oturma ve sıvı oluşumu gibi problemler yaşanmasını önlemek amacı ile de zemin etüdü çalışması yapılmaktadır.

Zemin Mekaniği

– Sondaj + CPT testleri
– Numune alma
– Labaratuar deneyleri
– Geoteknik rapor
– Depremsellik etüdleri

Delgi İşlemi

– Sondaj ve örnekleme
– Labaratuar deneyleri
– Geoteknik rapor

Zemin araştırmaları, ekonomik ve güvenli bir yapı tasarımı yapmak, yapım ve ihale için gerekli bilgileri güvenilir bir biçimde toplamak amacıyla, zemin ve kaya profilinin ortaya çıkarılması, yeraltı suyu koşullarının saptanması amacıyla yapılmaktadır.

Zemin araştırmalarında sondajlar önemli bir yer tutarlar, inceleme alanında planlanan araştırma sondajları belirlenen kuralları içermelidir.

–  Araştırma sondajı işveren tarafından gösterilen yerde, rotary sistem ile karotiyerler kullanılarak düşey yapılmalıdır.

– Her 1.5-3.0 m’de bir SPT ( Standart penetrasyon testi) yapılmalı ve alınan örselenmiş  numuneler kavanozlarda veya poşetlerde tanıtıcı etiketleri ile muhafaza edilmelidir.

– Killi seviyelerde en az 2 adet olmak üzere gerekirse her  3 m’ de  bir  Shelby – örselenmemiş  numune hidrolik baskı ile alınmalı. Kuyudan çıkar çıkmaz her iki ucu parafin ile  kapatılarak, bant ile örtülmeli ve etiketi ile muhafaza edilmelidir. 

– Araştırma sondajı tamamlanınca bailer kovası ile içerisindeki devir daim suyu boşaltılarak suyun gelişine göre 12  saat sonra varsa yer altı suyu  seviyesi (YASS) ölçülmeli.

-Kapağında proje adı ve sondaj bilgileri olan standartlara uygun karot sandığına alınan  ilerleme numuneleri bire bir yerleştirilmeli ve kalem ile çıtalara ilerleme başı – sonu yazılmalıdır.

– Sondaj bilgileri, sondaj loguna işlenir. Bu logda; Başlama – bitiş  tarihleri, makine  tipi, sondaj türü, sondaj  firması, mühendisi  ve  sondorünün  adı, iş  yeri  ve  işverenin  adı, sondaj  kotu, derinliği, delgi – boru  çapları  ve  karotiyer  tipleri, delgi bilgileri (İlerleme – SPT – Shelby ), karot yüzdesi, RQD, YASS,  jeolojik birimlerin tanımları  ve diğer sondaj notları bulunmalıdır.

-İstenirse, alınan numuneler araştırma laboratuarına verilir. Sondaj ile ilgili log, rapor olarak işverene teslim edilir.