Ülke

Türkiye

Şehir

Karadeniz Bölgesi

Hizmet

Zemin İyileştirme

Durumu
Yıl

Haziran 2018

Hidroelektrik Santalleri Zemin İyileştirme Projeleri

Muhtelif Yerlerde HES Projelerinde Su İletim Kanallarının Altlarında Bulunan Gevşek Zeminin Çimento Enjeksiyonu ile Hem Sağlamlaştırılıp Hem de Sızdırma gibi Problemlerin Engellenmesi Amacıyla Yapılmaktadır.